מרצה: ד"ר דיויד רוזנבלט
ארגון: שר יעוץ והדרכה בע"מ

ההוצאה הכספית על הדרכה בארגונים המקיימים מערכת ניהול איכות אפקטיבית אינה מבוטלת. מעבר לעלות הישירה של ספק ההדרכה, מתווספת עלותן של הרבה מאד שעות עבודה בהן המודרכים אינם נמצאים בתחנת העבודה ואינם מניבים. בנוסף, עלות הכשל אותה ניתן לייחס למקרים בהם אדם לא עשה את עבודתו בצורה נכונה בגלל שמידת הכשירות ו/או המודעות שלו לא הייתה מתאימה, יכולה להכביד באופן משמעותי של השורה התחתונה בחברה עסקית. בהרצאה זו אציג כלים לאבחון הצורך בהדרכה ובחירה בהיקף ובסוג ההדרכה האפקטיביים ביותר. כמו כן, נראה כיצד ניתן למדוד את האפקטיביות של ההדרכה וכיצד מדידה זו שזורה במדדי האיכות של הארגון.