מרצה: דן ול
ארגון: קמ"ג

ניהול סיכונים וניהול שינויים מתווים לאדם את דרכו בעולם. משחר ילדותינו הורינו ואנו מנהלים סיכונים ומנהלים את השינויים בחיינו בכל יום ובכל פעולה שאנו מבצעים. אנו עוסקים בסוגיות האלה באופן מתמיד, לפעמים אפילו מבלי שנרגיש בכך.

התקן החדש ISO:9001-2015 דורש מאתנו לבצע ניהול סיכונים לכל תהליך, בין והוא ייצורי, מנהלתי לוגיסטי או אחר.

בהרצאה נתמקד בנושא זה של ניהול הסיכונים ונציג את השיטות השונות שעומדות לרשותנו לצורך כך. נחדד את ההבדלים בין השיטות ועמוד על היתרונות והחסרונות שיש בכל שיטה. השיטות שנתאר יהיו: HAZOP, FTA ,ETA ,FMEA ,JSA עם ההתמקדות ב- JSA ו-FMEA, כאשר נציג את השיטה לביצוע.

נסביר למה במקרים מסוימים משתמשים בסבירות ולא בהסתברות ומה ההבדל התפיסתי בנושא. נציג מהי רזולוציית ניהול הסיכונים של כל שיטה ומתי יעיל יותר להשתמש בשיטה אחת ולא באחרת. כמו כן נציג שיטות להצגת הסיכון האינטגרלי של פרויקט למטה ההנהלה. לבסוף יהיה מבחן (הפתעה).