מרצה: ד"ר חוה רזושניק

הרגולציה בתחום הגנת הסביבה הולכת ומחמירה ב-15 השנים האחרונות. היא הופכת להיות אחד הגורמים המכריעים בקיומה של התעשייה הכימית. נכון להיום, הרגולטור נמצא בתהליך מואץ של פיתוח יכולות בקרה ואכיפה המתבטאות הן באימוץ של מודלים סביבתיים בינלאומיים והן בפיתוח של חוקים ותקנות המתאימים לרוח המקום והתעשייה המקומית. מודלים אלה מטפלים בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומים שונים, תהליכי ביצוע ההחלטות תוך כדי שיפור מתמיד.

יחד עם זאת, העדר של מודלי איכות לאסדרת התחומים הסביבתיים עלולים להביא ארגונים מסוימים ל"אסדרה חלשה" או "אסדרה רופפת" שלא ממצה את מיטב ומירב הכלים הקיימים הארגוניים והניהוליים לשמירה והגנה על הסביבה. נכון להיום לארגונים יצרניים הכפופים לתחיקה הסביבתית אין מודל איכות אמיתי וחזק המכוון לתהליך העבודה שמטרתו אסדרת התחום הסביבתי. מעבר להנחיות הרגולטור וההיענות לאסדרה ע"פ תקני ה ISO באופן וולנטרי, ארגונים רבים נוטים להמעיט בערך תהליך ניהול הסיכונים המכוון לשיפור מתמיד, וההישענות השכיחה היא על שיקולים כלכליים שגורמת בסופו של דבר לאסדרה סביבתית חלשה.

דוגמאות לאסדרה חלשה שגרמה בסופו של דבר לאסון סביבתי הן:

  • 2014 – אסון עברונה של דליפת הנפט בקו צינור אילת אשקלון
  • 2017 – אסון קריסת בריכת האגירה לכיוון נחל צאלים.

וישנן עוד דוגמאות מהעולם...

בהרצאה זאת נציג תהליך קבלת החלטות על בסיס מודל איכות שמשלב בתוכו עבודת רוחב של מספר גורמים בארגון, שישולבו יחד לביצוע תהליך של סקר סיכונים מבוסס על שיקולי בטיחות הקהילה מול פוטנציאל הסיכון. מודל איכות זה ישלב בתוכו גם ממשק עם הרגולטור וממשק עם נציגי הקהילה המקומית.