08:30-09:00     התכנסות ורישום.

09:00-09:20     מושב פתיחה.

                        יו"ר - פרופ' דורית תבור, דיקן הנדסה כימית, SCE.

                        פרופ' יהודה חדד, נשיא SCE.

                        ד"ר אודי נצר, מנהל הקמ"ג.

                        ד"ר סיגלית מודחי, יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות.

                        מר שרון אנקר, נציג האיגוד הישראלי לאיכות בדרום.                   

09:20-10:40     מושב הרצאות ראשון.

                        יו"ר - שרון אנקר, חבר הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות ונציג האיגוד בדרום.

09:20-09:40     רועי פרויד, הקריה למחקר גרעיני-נגב. ניתוח תקלת הכור בפוקושימה.

09:40-10:00     לילך וינבלום גלסמן, יועצת לשיפור תהליכי איכות. דרישות התקן בהיבט של חשיבה מבוססת סיכונים והזדמנויות.

10:00-10:20     מירית זימן-שומר, יועצת לשיפור ניהול ואיכות. יותר מדרך אחת לחשיבה מבוססת סיכונים בארגון.

10:20-10:40     ליאורה שושני, סגן יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות. "לבטוח באוכל".

10:40-11:10     הפסקת קפה.

11:10-12:50     מושב הרצאות שני.

                        יו"ר - פרופ' ברוך קרן, דיקן הנדסת תעשייה וניהול, .SCE

11:10-11:30     רו"ח דקל כהן, הקריה למחקר גרעיני-נגב. ניהול סיכונים פיננסים.

11:30-11:50     ליאת מילוא, מילוא מקסום יכולות. מסוכן לא לנהל סיכון.

11:50-12:10     דורון פלד, מ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול. מי לוקח אחריות? האם ISO מספיק?.

12:10-12:30     ד"ר הדס חסידים, .SCE ניהול סיכונים בהבטחת איכות תוכנה.

12:30-12:50     אמנון מרגלית, מנהל איכות והדרכה מוטורולה. עורך מבדקים - קח אחריות על הממצאים.

12:50-13:20     הפסקת קפה.

13:20-15:00     מושב הרצאות שלישי.

                        יו"ר - אלי דולב, ממונה על האיכות בקמ"ג.

13:20-13:40     הדר גפן, מנועי בית שמן. סיכונים/מידע וידע.

13:40-14:00     שלומי יהודה, כי"ל. ניהול הסיכון בכי"ל - הלכה למעשה.

14:00-14:20     שלמה ליכטנשטיין, מנהל התחרות הבינלאומית לחדשנות בישראל. חדשנות כמנוף לשיפור האיכות וקידום המצוינות.

14:20-14:40     ד"ר לב חבצקין וד"ר איליה פרנקל, SCE. הערכת זמינות מערכת קירור מרובת מצבים ב-MRI.

14:40-15:00     אלרואי חדד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. מוצר מובנה כמכשיר לניהול סיכוני השקעה.

15:00-15:10     סיכום הכנס.