בנייןקומהמספר חדר
שמעון (20)1170
שמעון (20)2270
שמעון (20)3370 א'
שמעון (20)3370
ספרא (30)1170
ספרא (30)2270
ספרא (30)3370
איינשטיין (40)1170
איינשטיין (40)2270
איינשטיין (40)3370
קציר (50)G070
קציר (50)G0070 א'
קציר (50)GG70
קציר (50)GG70 א'
קציר (50)1170
קציר (50)2270
קציר (50)3370
לגסי (60)GG70
לגסי (60)1170
לגסי (60)1170 א'
לגסי (60)2270
לגסי (60)2270 א'
לגסי (60)5570
רחבות חיצוניותקרקעמקלט
רחבות חיצוניותמעבדה מקלט