ממונה בטיחות
דציבל, 148, ז'בוטינסקי
08-8519317
 

אחראי רעלים
מר אבי סולימני
טכנולוגית, ב"ש / D308
054-7733857
avis1@sce.ac.il