ממונה בטיחות
מר יאיר לוי
דציבל, 148, ז'בוטינסקי
08-8519317
052-5953156
[email protected] 

אחראי רעלים
מר אבי סולימני
טכנולוגית, ב"ש / D308
054-7733857
[email protected]