ממונה בטיחות
מר אוריאל חטם
דציבל, 148, ז'בוטינסקי
08-8519317
 

אחראי רעלים
מר יהודה רודל
טכנולוגית, ב"ש / D308
yehudro@ac.sce.ac.il