שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד הנגבה באוניברסיטאות בישראל. SCE היא מכללה ציבורית המתוקצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, וגובה שכר הלימוד בה נקבע בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד (ועדת מלץ). 

החוק לצמצום השימוש במזומן: בהתאם לקבוע בחוק, מוטלת מגבלה על שימוש במזומן בעסקאות מול עוסק בסכום של עד 6,000 שקל (מחיר העסקה). בעסקאות שמחירן עולה על סכום של 6,000 שקל, ניתן לשלם עד 10% ממחיר העסקה במזומן. במוסדות ללימודים אקדמיים מחיר העסקה הינו שכ"ל השנתי, אשר עולה על 6,000 שקל, ולכן עפ"י הוראות החוק ניתן לשלם במזומן עד מקסימום 10% ממחיר שכ"ל השנתי.