רמ"ד רכש והתקשרויות
מר ג'רר אמור     
אחריות: בדיקה ואישור הזמנת רכש לפי מדרג נוהל רכש והתקשרויות. בדיקת בקשות המוגשות לוועדת מכרזים מעל 100,000 שקל לפי תשומות להשכלה גבוהה והעברתם לוועדה. ניהול מו"מ עם ספקים. יישום החלטות וועדת מכרזים. דיווח לוועדת מכרזים ולוועדת הפטור.
טלפון: 08-6475681
פקס: 08-6475845
דוא"ל: gerard@sce.ac.il

רכזת רכש
גב' הילה פולקמן
אחריות: הקמת ספקים חדשים, הקמת פריטים חדשים, אישור חשבוניות ספקים לתשלום, סיוע בנושא הזמנות בינוי, בירורים מול ספקים והיוזמים.
טלפון: 08-6475737
פקס: 08-6475845
דוא"ל: hillaf@sce.ac.il

עוזרת מנהלית במדור רכש
גב' ענת מיסולובין
אחריות: מעקב אחר הזמנות וחשבוניות, מעקב תלת חודשי אחר סטטוס הזמנות, עדכון מערכת "ניהול התקשרויות".
טלפון: 08-6475894
פקס: 08-6475845
דוא"ל: anatm@sce.ac.il

*כמו כן, ניתן לקבל מענה בטלפון ובמייל מכל עובדי המדור בשעות הפעילות בכל נושא.