מסלול רובוטיקה ומערכות אוטונומיות מקנה לבוגריו ידע וכלים להבנה תיאורטית והתמודדות מעשית עם בעיות מאתגרות בתחום הרובוטיקה והבקרה. במהלך המסלול מועברים נושאים נרחבים בהנדסת חשמל, אלקטרוניקה, ואוטומציה, לצד קורסים תיאורטיים בתחומי בקרה, דינמיקה של רובוטים, ואלגוריתמיקה של מערכות אוטונומיות.

המסלול הוקם על רקע התפתחותן של מערכות רובוטיות ואוטונומיות רבות והפיכתן לחלק בלתי נפרד מהחיים במאה ה-21. רובוטים, ומערכות אוטונומיות בפרט, הם מכשירים שתוכננו מכנית ותוכנתו לצורך סיוע או ביצוע משימות מורכבות ומדויקות, לעיתים ללא כל אינטראקציה או התערבות אנושית. הם מגוונים מאד בגודל, בפונקציונליות, בניידות, ובמיומנות, ומשרתים אותנו בתחומי הרפואה, התעשייה, התחבורה, משק הבית, ולמעשה בכל תחום בו מעורבים בני אדם.

התפתחות זו הביאה לצורך הולך וגובר בשוק האזרחי ובצה"ל בהכשרת מהנדסי מכונות בעלי רקע ברובוטיקה ומערכות אוטונומיות, ובעקבותיו עלייה משמעותית בעניין ובביקוש למהנדסים בתעשייה ובאקדמיה.

הכנת המסלול החדש כללה, מצד אחד, הרחבה וחידוד של תכני הרובוטיקה בקורסים הקיימים, ומצד שני, כתיבת קורסי מסלול חדשים. הקורסים החדשים כוללים את הקורסים "דינמיקה של מערכות רובוטיות",  ו"מבוא לעיבוד תמונה וראייה ממוחשבת", המבוססים על לימוד התיאוריה לצד התנסות מעשית בפרויקטים, ובנוסף את הקורס "תיכון ופיתוח מערכות אוטונומיות" שהינו קורס בשיטת למידה מוכוונת פרויקט, בו הסטודנטים נחשפים לראשונה לפיתוח מעשי כולל של מערכת רובוטית אוטונומית מאתגרת.