פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פרופ' אריאלה בורג, המחלקה להנדסה כימית
המחקר עוסק בשלושה נושאים מרכזיים:
חקר שיטות לטיפול במזהמים אורגנים, מתכות כבדות וראדיאקטיביות בשפכים מימיים. כל זאת נעשה תוך פיתוח קולונות מחליפות יונים ואלקטרונים בשיטת הסול ג'ל; חקר מנגנון תגובת פנטון ודמוי פנטון במערכת הומוגנית והטרוגנית; פיתוח אלקטרודות לחימצון ולחיזור מים כמקור לאנרגיה חלופית. פיתוח האלקטרודות נעשה בשתי שיטות, בשיטת הסול ג'ל ובשיטת DPN, הדפסת ננוחלקיקים על משטחים מוליכים במדפסת NLP2000.