פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

ד"ר דגן בקון מזור, המחלקה להנדסת בניין
השיטות המסורתיות להערכת איכותו של סלע לצרכים הנדסיים מתבססות על מגע ישיר עם אזורים בהם נחשף הסלע לפני השטח או שימוש בקידוחים. שיטות אלה והתשתיות הנלוות להן מצריכות לעתים פגיעה בנוף או בערכי טבע ולעתים מהווה קושי במקומות בהם הגישה מוגבלת. פיתוחים טכנולוגיים שצברו תאוצה בעשורים האחרונים, מאפשרים לבצע הערכה של איכות מסת הסלע באמצעי חישה מרחוק. במסגרת המחקר יבוצע פיתוח של שיטות להערכת איכות מסת הסלע המבוססות על עיבוד תמונה וניתוח חתימה היפר-ספקטראלית המתקבלת ממחשופי סלע. המחקר משלב עבודות מעבדה ויציאה לשטח ואטרקטיבי לאנשים הרוצים לשלב בין ההנדסה לעולם הגיאולוגיה.