פרופ' עדי וולפסון, המחלקה להנדסה כימית
המחקר עוסק בכימיה ירוקה - פיתוח של מערכות קטליטיות חדשות המבוססות על מצעים של פוליסכרידים. הכנת זרזים הטרוגניים על ידי קיבוע של קומפלקסים של מתכות מעבר וננו-חלקיקים במטריצה של פולימרים טבעיים. פיתוח של מערכות קטליטיות חדשות בממסים אורגניים ירוקים, כחלופה ידידותית לסביבה לממסים אורגניים מבוססי נפט. שימוש בממסים ירוקים כגון מים, גליצרול ונוזלים יוניים, במערכות קטליטיות שונות.
שירותים בני-קיימא - אפיון והגדרה של המרכיבים השונים של שירותים המחברים בין היבטים סביבתיים, כלכליים וחברתיים, ופיתוח של מודלים ומדדים שמאפשרים לנתח ולכמת שירותים ומערכות של שירות-מוצר ולייעל אותם.