פרופ' דורית תבור, המחלקה להנדסה כימית
המחקר עוסק בשלושה נושאים מרכזיים:
פיתוח של מערכות קטליטיות חדשות העושות שימוש בממסים ירוקים מקיימים חליפיים. שימוש בממסים חליפיים במערכות שונות כגון גליצרול וכו'.
חקר של זרימה דו- פאזית והשפעתה על יעילות של ממברנות לשימושים שונים כגון ניקוי מים ושפכים. קיבוע של שפכים וחומרים ממוחזרים כגון אפר פחם, וצמיגים גרוסים בצמנט ובגיאופולימר לשימושים שונים.
שירותים בני קיימא - אפיון והגדרה של המרכיבים השונים של השירותים בהיבטים השונים שלהם על פי עקרונות הקיימות (כלכליים, חברתיים וסביבתיים) ופיתוח של מודלים ומדדים. שימוש במודל LCA Life Cycle Assessment לניתוח תהליכים/מוצרים/שירותים מהיבט הסביבתי.