ד"ר אושרה ספיר, המחלקה להנדסה כימית
חשיבות הבנת טיב השפעת יוני מתכות מעבר מהשורה ראשונה כגון נחושת, ניקל, קובלט וברזל על תפקוד מערכות ביולוגיות ברורה, ואכן הנושא נחקר בצורה מקיפה לגבי יונים בערכיות המקובלת שלהם בהנחה שאלה היונים הנפוצים. פחות נחקרו טיב ההשפעה של יוני מתכות מעבר מהשורה הראשונה בערכיות לא מקובלות. המחקר יעסוק בחקר השפעתם של יוני מתכת על מערכות אנזימתיות מוכרות (in vitro). בשיתוף עם המרכז הרפואי סורוקה תיבדק ההשפעה על רקמות (ניסויים על בעלי חיים ותרביות תאים).
באחרונה פורסם מאמר המראה את ההשפעה דרמטית של נחושת חד-ערכית על חיידקים. המאמר מדגים שבתנאים מסוימים עולה ריכוז הנחושת החד-ערכית לערכים משמעותיים (בדרך כלל ריכוזו זניח). המחקר עוסק במציאת תנאים לניצול תופעה זו לחיטוי מים המזוהמים בחיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים ללא שימוש בכלור אקטיבי או אוזון.