ד"ר אינה לויצקי, המחלקה להנדסה כימית
המחקר עוסק בזרימה דו-פאזית שמהווה חלק מרכזי במספר רב של תחומים: רפואה, פרמקולוגיה, מזון וקוסמטיקה, השבת נפט, יצירת קיטור, מערכות קירור, כיבוי אש, טיפולי מים ומי שפכים.
המחקר מתמקד ביצירת זרם דו-פאזי, אנליזת השיטות ליצירת בועות אוויר, השפעת היחס גז/נוזל והלחץ על גודל הבועות ויישומו בטיפול במים ובמי שפכים בתהליכים ממברנליים, תהליכי אוורור ופלוטציה.