ההתמחות בתחום האנרגיה נועדה לחשוף את הסטודנטים לאחד התחומים המשמעותיים ביותר בפיתוח הכלכלי, הסביבתי והחברתי של כל מדינה. העולם נמצא כיום בחיפוש מתמיד אחר מקורות אנרגיה חלופיים ובשל כך, היכולת לפתח תהליכים חדשים, וטכנולוגיות חדשות לייצור, הפקה ואגירת אנרגיה הפכה למקור ידע נדרש.

במסגרת מסלול הלימודים במחלקה להנדסה כימית, נחשפים הסטודנטים לסוגיות הנמצאות כיום בחזית התחום - חלקן הן אנרגיות וטכנולוגיות המיושמות כבר הלכה למעשה בתעשייה, כגון השימוש בגז הטבעי והשימוש באנרגיה סולארית ופוטו-וולטאית, ובמקביל היכרות עם מקורות פוטנציאליים נוספים להפקת אנרגיה, בהן השימוש בפסולות מגוונות ועוד. במסגרת המסלול נחשפים הסטודנטים להיבטים וסוגיות נוספות, בהן סוגיות סביבתיות, סוגיות של יזמות תוך-ארגונית - במיוחד כאשר נדרשים להטמיע טכנולוגיות ושיטות חדשניות בתעשייה - היכרות עם כלכלת משק האנרגיה, ועוד.

קורסי ההתמחות כוללים בין היתר קורס במבוא לאנרגיה, הנדסה סביבתית, הגז הטבעי כמנוף לפיתוח בר-קיימא, מפסולת לאנרגיה, אנרגיה סולארית ופוטו-וולטאית ועוד.  

מסלול ההתמחות נבחר בסיומה של השנה השנייה ללימודי התואר. קורסי המסלול נלמדים לאורך שנים ג' ו-ד' במקביל ללימודי הליבה של התואר. בשנה ד' מבצעים הסטודנטים פרויקט גמר בתחום התמחותם, בין אם במסגרת מעבדות המחקר של המחלקה או בשיתוף פעולה עם התעשייה בתחום.

למידע נוסף ניתן לפנות לד"ר אייל צור בדוא"ל eyalt@sce.ac.il.