רכז אקדמי
מר רועי רגב
08-9586009
בני ברית 145
Roeire1@sce.ac.il

עוזרת מנהלית
גב' שלי רוזנברג
08-9586008
בני ברית 145
shelliro@sce.ac.il