רכז אקדמי
מר רועי רגב
08-9586009
בני ברית 145
[email protected]

עוזרת מנהלית
גב' שלי רוזנברג
08-9586008
בני ברית 145
[email protected]