ראש היחידה
גב' ורה רייכשטט
312 איינשטיין (40)
08-6475751
verar@sce.ac.il

עוזרת מנהלית
גב' רחלי איטח
313 איינשטיין (40)
08-6475752
racheliet@sce.ac.il

שעות קבלה
א'-ה' 10:00-13:00
פקס: 08-6475754