מנהלת המכינה
גב' רות בן-חיים
אשדוד / 126
08-8519006
ruthbe@sce.ac.il

יועצת חינוכית
גב' סיגלית שימקו
אשדוד / 128
08-8519007
sigalits@sce.ac.il

עוזרת מנהלית
גב' אורית אלישע
אשדוד / 127
08-8519018
orite@sce.ac.il

עובדת המכינה
גב' סוניה גרייפר
בני ברית / 110 ג
08-8519383
sonyagr@sce.ac.il

עובדת המכינה
גב' רחלי אלפסי
בני ברית / 110
08-8519005
rachelal@sce.ac.il

שעות קבלה
א', ב', ד', ה'
8:00-12:00 | 14:00-16:00
ג'
8:00-12:00 | 14:00-18:00

פקס: 08-8519020