ראש היחידה
ד"ר אלעד שופן
אשדוד / דציבל / שנייה / 2016
08-8519372
elads@sce.ac.il

מזכירת היחידה
גב' לילך דמרי
אשדוד / דציבל / שנייה / 2013
08-8519311
lilachdi@sce.ac.il

רכז מעבדות
מר אנטולי וייסמן
אשדוד / דציבל / מקלט / מעבדה
08-8519377
anatoly@sce.ac.il

שעות קבלה
א'-ה' 10:30-12:00