במטרה לקדם את נושא ההוגנות המגדרית במכללה ולהעלות את המודעות לחשיבותו בקרב חברי הסגל האקדמי, מתקיימות במהלך שנת הלימודים הרצאות וסדנאות בתחומים שונים ומגוונים הנוגעות לנושא זה.

חוקרות ומקיימות, מפגש לרגל יום האישה הבינלאומי: במסגרת המפגש הוצגו 2 הרצאות.

  • מחפשות את החיסון ללחץ ושחיקה באקדמיה: ההרצאה עסקה במושגים לחץ ושחיקה בתחום העבודה ובכלל, ובדרכים שבהן ניתן לפתח מעין "חיסון" אישי כנגד השפעותיה המזיקות של השחיקה.
  • סוף העונה - 3 סיבות לא לקנות את החולצה: בהרצאה תואר מסלול החיים של הבגד, משלב גידול הכותנה ועד לקבירה באדמה, תנאי העסקתן של הפועלות במדינות העולם השלישי, דפוסי הצריכה והכרת דפוסי צריכה אלטרנטיביים לחובבות אופנה עם מצפון חברתי.

שפה שוויונית: בסדנה הובהר תפקידה של השפה ובמיוחד באקדמיה. מדוע שימוש בשפה שוויונית הוא גם חשוב וגם כדאי. נעשתה היכרות עם הדרכים השונות לכתיבה שוויונית ונטרלית-מגדרית ותורגלה כתיבה שוויונית. 

נראה אותך! אי שוויוניות בייצוג חזותי של מגדר בשילוט: ההרצאה התמקדה בממד הסמלי של שילוט עירוני. הודגם כיצד שלטים במרחב הציבורי מהווים חלק ממנגנון המקדם תבניות חשיבה מועדפות ומכתיב יחסי כח בין-מגדריים.

שוויון מגדרי והטיות סמויות באקדמיה: בהרצאה הוצגו נתונים עדכניים אודות שוויון מגדרי באקדמיה בארץ ובעולם, סקירה עדכנית של הספרות בנושא הטיות מגדריות סמויות והדרכים להתמודדות.