הסרטון לפנינו מציג את ימי ושעות הפעילות בספריות המכללה, זמני השאלה בשוטף ובתקופות מבחנים.