הסרטון לפנינו מציג מידע כללי אודות הספריות במכללה: מיקומן ומה ניתן למצוא בהן.