SCE TECHFEST 2023

מגוון אירועים לסיום שנת הלימודים תשפ"ג: פרויקטי גמר, הרצאות, תערוכות והאקתונים

קמפוס באר שבע מזמין

בואו ליהנות מפסטיבל סיום שנת הלימודים בהשתתפות מסיימי השנתונים השונים מכל המחלקות