קמפוס באר שבע

קמפוס אשדוד        

ראש היחידה
106ג איינשטיין (40)
08-6475652
ראש היחידה
אשדוד / דציבל  / שנייה / 2017
08-8519065
עוזרת מנהלית
גב' מרגלית חיימברג
106ג איינשטיין (40)
08-6475653
[email protected]
עוזרת מנהלית
גב' אלינור טייכר
אשדוד / דציבל  / שנייה / 2013
08-8519311
[email protected]
פקס: 08-6475654 
  
 

למאמרים נוספים בנושא מתמטיקה:

תוכנית לימודים