ממונה הביטחון במכללה אחראי על תפעול מערך האבטחה בחירום וברגיעה - האנושי והטכנולוגי. אבטחת כנסים, אירועים ואכיפת חניה. העוזרת המנהלית במחלקה אחראית על תפעול מערכת בקרת כניסת רכבים ממוחשבת, הפעלת פוליסות ביטוח לעניין תאונות אישיות, צד ג' וכן תביעות ביטוח לאומי.


ממונה ביטחון
מר מני ראובן
204 מינקוף (10)
08-6475719
menire@sce.ac.il
עוזרת מנהלית
גב' אילנה יאמין-כהן
204 מינקוף (10)
08-6475679
ilanay@sce.ac.il