הממונה על הבטיחות
מר מנחם אספיט
צלזיוס, 148, ז'בוטינסקי
08-6475706
054-7733827
[email protected]

אחראי רעלים
מר אבי סולימני
טכנולוגית, ב"ש / D308
054-7733857
[email protected]