x סגור
פתחפתח
מתעניין/ת בלימודים?לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
מבנה המכללה והחצר

מחלקת התפעול מספקת למכללה את תשתית התפעול והתחזוקה הדרושה לעבודה תקינה במכללה, כמו גם אחראית על תחזוקה שוטפת של תשתיותיה.

המחלקה מספקת מענה לוגיסטי בנושא אחזקה שוטפת בקמפוסים של המכללה, לרבות ניקיון, גינון, הדברה, תפעול כיתות, הפצת דואר, הקמת אירועים וטקסים.

מדור אחזקה מופקד על תפעול ואחזקת המערכות האלקטרו-מכניות במכללה.

גברת ענת מיסולובין, מנהלנית המחלקה בקמפוס ב"ש, היא נציבת קבילות עובדי קבלן, בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.
דוא"ל:  anatm@sce.ac.il
טלפון: 08-6475816
פקס:  08-6475848