פתחפתח
רוצה לדעת עוד?מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם
*יש להזין שדות חובה

אגף כספים הוא גוף מטה מנהלי הנותן שירות למכללה בנושאים פיננסיים, כלכליים, תקציביים ומנהליים.

אגף כספים אמון על התחומים הבאים: תקצוב תוכניות העבודה של המכללה, הנחיה וסיוע בתכנון ובהכנת התקציב השוטף לכל המחלקות והיחידות במכללה, הקצאת משאבים כוללת, בקרה תקציבית שוטפת ותכנון רב-שנתי.

האגף מטפל בנושאים כלכליים, מכין תחשיבים, בודק כדאיות, מתמחר שירותים ופעילויות עם גורמי פנים וגורמי חוץ, מבצע אפיון כלכלי להתקשרויות ולחוזים, פועל מול הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, מדווח לגורמי פנים בוועדות המכללה, מקיים קשר עם יחידות המכללה בתחומי המנהל, מתקצב ומאשר תקנים, מקצה שטחים, מתמחר ומתקצב תוכניות לימודים חדשות, פרויקטים אקדמיים, מיזמים משותפים עם גורמי חוץ ועוד.

סגל האגף 

סמנכ"לית כספים
גב' נעמי ויינברגר
100ב שמעון (20)
naomivi@sce.ac.il
08-6475691

מדור תקציב – תפקידים ואחריות

ניהול תקציבי המכללה: שוטף, פיתוח ומחקר
תיאום, ריכוז והכנת התקציבים של כלל יחידות המכללה
הכנת התקציב בתיאום ובדיווח מול הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
הקצאת התקציב והמשאבים
ביצוע מעקב ובקרת תקציב שוטפים ודיווחים תקופתיים
טיפול בשינויי ובעדכוני תקציב, אישור פעולות תקציביות, העברות תקציביות וכו'
ריכוז ותיאום הדיווחים השוטפים לגורמי פנים וחוץ
איסוף, מיון, ניתוח מידע תקציבי והכנת חוות דעת מקצועית

מדור תקציב – סגל

גב' איריס עמוס, רמ"ד תקציב
203 מינקוף (10)
טלפון: 08-6475693
פקס: 08-6475695
דוא"ל: irisa@sce.ac.il
תחומי אחריות: תקציב רגיל בינוי, מחקר ופרויקטים.

מר אילן ויינר, כלכלן
202 מינקוף (10)
טלפון: 08-6475697  
פקס: 08-6475695
דוא"ל:  ilanw@sce.ac.il
תחומי אחריות: הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, מו"פ, פעמי עתידים, תקציבי מחקר, מנהל אקדמי, אגף תפעול, מדור בינוי ומחלקת משאבי אנוש.

מר בועז דורפמן, כלכלן
202 מינקוף (10)
טלפון: 08-6475696
פקס: 08-6475695
דוא"ל: boazdo@sce.ac.il
תחומי אחריות: מכינות קדם אקדמיות, המחלקה לתעשייה וניהול, המחלקה לבניין, המחלקה להנדסת תוכנה, דיקן הסטודנטים, קשרי מדע, לשכת נשיא, מדור אירועים והפקות, לשכת מנכ"ל, היחידה ללימודים כלליים, רכש, איכות ובקרה, מדור שכר, ספריות, פיתוח משאבים, היחידה לאנגלית, היחידה למתמטיקה והיחידה לפיזיקה.

פיננסים - תפקידים ואחריות

ביצוע רישומים חשבונאיים
התאמות חשבונאיות עם גורמי חוץ
הכנת ניירות עבודה לצורך הדוחות הכספיים
גבייה מלקוחות
מבדק חשבונות הספקים

חשבת
ממונה על יחידת הנהלת החשבונות באגף הכספים.

תפקידים עיקריים 
ניהול הדוחות הכספיים והגשתם לביקורת רואי החשבון – דוחותיה של המכללה נערכים ליום 30 בספטמבר בכל שנה, בהתאם לכללי דיווח כספי שקבעה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה.
הכנת דוחות לגורמים חיצוניים.

הכנת דוחות ניהוליים להנהלת המכללה – הדוחות הפנימיים, ובכללם דוחות על מצב חשבונות הבנקים, מופקים על בסיס חודשי ומשמשים לדיווח ולמעקב להנהלת המכללה ולוועדותיה. בנוסף מופקים דוחות בהתאם לדרישה.

הוצאה ועדכון נהלים חשבונאיים ומקצועיים.

טיפול בנושאי מס הכנסה, קיום קשר עם רשויות המס, הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

מעקב ודיווח על ההשקעות במכללה.

רישום ודיווח תרומות לייעודן המתאים.

טיפול  בדוחות נסיעה לחו"ל של חברי הסגל במסגרת קשרי מדע או נסיעות בתפקיד.

הנהלת חשבונות
הנהלת החשבונות מבצעת את הרישומים החשבונאיים, את ההתאמות החשבונאיות עם גורמי חוץ ומכינה ניירות עבודה לצורך הכנת הדוחות הכספיים. בנוסף, הנהלת חשבונות מטפלת בגבייה מלקוחות ובמבדק חשבונות הספקים.

תפקידים עיקריים
טיפול ברישומי הפעילות הבנקאית וביצוע התאמות חשבונאיות מול הבנקים.
פעילות מול ספקי המכללה: מבדק ורישום חשבונות ספקים. חשבוניות הספקים בגין הזמנות רכש מועברות ממדור הרכש להנהלת חשבונות, וזו מבצעת  את מיון החשבונות, את בדיקתם ורישומם.
טיפול בקליטת הפעולות החשבונאיות ממערכות חיצוניות: שכר ושכר לימוד.
בדיקת ורישום תשלומים שונים: הוראות תשלום, קופות קטנות והחזרים לעובדים.
טיפול ברישום ובהתאמות חשבונות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומוטבים בגין שכר וחשבונות בינוי.

פיננסים – סגל
רו"ח מירב שרפי, חשבת
208 מינקוף (10)
טלפון: 08-6475016
פקס: 08-6475695
דוא"ל: meirvsh@sce.ac.il
תחומי אחריות
הנהלת חשבונות: רישומים משלימים למנהלי חשבונות, פיקוח ובקרה על תהליכי הנהלת חשבונות, תשלומי מט"ח לספקים, קלט שכר, קלט שכר לימוד.

בינוי: מבדק בינוי טרם תשלום, ערבויות.
בנקים: טיפול שוטף בענייני בנקים, טיפול שוטף בהשקעות המכללה, דוחות ביצוע, השלמת התאמות בנקים.
קשרי מדע: הקצבות מט"ח לנוסעים לחו"ל, דיווח נסיעות לחו"ל, רישום דיווחי הנסיעות.
דוחות כספיים: הכנה לדוחות הכספיים, עריכת ניירות עבודה לביקורת, דוחות לרשויות המס.

מר יניב נאור, מנהל חשבונות בכיר
207 מינקוף (10)
טלפון: 08-6475738
פקס: 08-6475695
דוא"ל: nyaniv@sce.ac.il
תחומי אחריות
ספקים: קבלת חשבוניות, בדיקת חשבוניות, בירורים מול הרכש וגורמי חוץ, הקלדת חשבוניות, הקמת ספקים במערכת הרכש, תשלומים בירורי ספקים.
כללי: קופות קטנות, החזרי שכר לימוד, הלוואות לעובדים, מלגות, מקדמות לעובדים, תשלום לקופת גמל, החזר הוצאות לעובדים, הוראות קבע – קלט ומעקב, סיוע לחשבת.

גב' שרונה נוסרתי, מנהלת חשבונות
206 מינקוף (10)
טלפון: 08-6475625
פקס: 08-6475695
דוא"ל: sharonan@sce.ac.il
תחומי אחריות
שכר לימוד: קלט תנועות קופות שכר לימוד, בדיקת זיכויים לסטודנטים, התאמת כרטיסי אשראי.
בנקים: רישום והתאמה, שליחויות.
לקוחות: הוצאת חשבוניות, חשבוניות למכינה, חשבונות למנהל סטודנטים, גבייה, בירורים.
כללי: פקודת תיקון – הנהלת חשבונות, סיוע לחשבת.

גב' סנדרה צוקרמן
206 מינקוף (10)
טלפון: 08-6475863
פקס: 08-6475965
דוא"ל: sandrat@sce.ac.il