מהנדסים לקהילה
מטרת התכנית להביא לעבודה משותפת בתחום ההנדסה בין סטודנטים מהמחלקה להנדסת מכונות ובין תלמידי תיכון. צוותי העבודה המשותפים של הסטודנטים והתלמידים יוצרים צעצוע מדעי, המסביר תופעה הנדסית כלשהי. הצוותים מסתמכים על ידע אקדמי מקורסים הנלמדים במחלקה להנדסת מכונות.
צוות הסטודנטים והתלמידים מתכננים מוצר בהתאם לקריטריונים של הקורס. העברת הידע או הרעיון המדעי נעשית באמצעות משחק, ובתהליך של עבודה על פרויקטים משותפים מייצרים מרכז "חווידע" בית ספרי.
העבודה המשותפת חושפת את התלמידים לסטודנטים ובפני האקדמיה בכלל. החשיפה תורמת להעצמת התלמידים, לקידום עתידם ולחיזוק שאיפותיהם.
המכללה מעניקה לסטודנטים המשתתפים בפרויקט מלגת לימודים.
התכנית מלווה בהנחיה אקדמית של ד"ר גיא בן חמו - ראש המחלקה להנדסת מכונות, קמפוס אשדוד.
 

פרויקט גמר בזווית חברתית
מלגת "פרויקט גמר בזווית חברתית" מיועדת לסטודנטים מכל המחלקות, הנמצאים לפני בחירת נושא לפרויקט הגמר. מטרת התכנית לעודד את הסטודנטים לבחור בפרויקט גמר הנדסי בעל נגיעה חברתית.
הסטודנטים משתמשים בכלים ההנדסיים שרכשו במהלך לימודיהם כדי ליצור פרויקט גמר בעל ערך מוסף חברתי. לדוגמא, פיתוח מכשור המסייע לאנשים הסובלים ממגבלה פיזית, או תכנות אפליקציה המזכירה לחולים ליטול כדורים. סטודנטים שיתקבלו לתכנית, יזכו במלגת עידוד.
התכנית מלווה בהנחיה אקדמית של ד"ר גיא בן חמו - ראש המחלקה להנדסת מכונות, קמפוס אשדוד.

פיתוח החשיבה המתמטית
סטודנטים מהמכללה, שמסיימים בהצלחה קורס אקדמי בנושא "פיתוח חשיבה מתמטית", משתתפים בתכנית אשר במסגרתה הם חונכים תלמידי תיכון, ומלמדים אותם שיטות יצירתיות וחווייתיות לפיתוח החשיבה המתמטית. במסגרת הפרויקט מעניקה המכללה למשתתפי התכנית מלגת לימודים.
התכנית מלווה בהנחיה אקדמית של גב' מרים דגן - ראש היחידה למתמטיקה בקמפוס באר שבע.
 

פרויקט קידום נשים ללימודי הנדסה
מטרת הפרויקט היא העלאת מודעות נשים ללימודי הנדסה בכלל, והגדלת מספר הסטודנטיות הלומדות בתחומי הנדסה, אשר בהם מספר הנשים מצומצם, בפרט.
במסגרת הפרויקט משתתפות הסטודנטיות בסדנאות אימון למקסום הפוטנציאל האישי, רוכשות כלים להעצמה אישית ולפיתוח מנהיגות, ונפגשות עם נשים בתפקידים בכירים בתעשייה, במדע ובאקדמיה.
במסגרת הפרויקט מעניקה המכללה מלגת לימודים ומצמידה חונך/ת אישי לכל סטודנטית.
בשנה השנייה להשתתפותן בתכנית, תורמות הסטודנטיות מהידע שרכשו להעצמה של תלמידות מבתי ספר תיכון.
התכנית מלווה בהנחיה אקדמית של פרופ' דורית תבור - יועצת הנשיא להוגנות מגדרית.
 

קורסים לקהילה
קורסים לתושבי שכונה א' בב"ש ולתושבי רובע ב' באשדוד, שם ממוקמים קמפוסי המכללה. הקורסים ניתנים חינם.
נושאי הקורסים רבים ומגוונים: אנגלית למתחילים, אנגלית למתקדמים, מחשבים, אחזקת מבנים, אמנות מחזור, ועוד.
 

מגדר וטכנולוגיה
במסגרת קורס אקדמי, הסטודנטים מתמודדים עם סוגייה מרכזית בתחום המגדר: מדוע נשים לא בוחרות בקריירה בתחומי הטכנולוגיה. עוד ייבחנו במסגרת הקורס הדרכים אשר בהן ניתן להביא לשינוי בתחום זה.
מרכיב נוסף של הקורס הוא חניכה של הסטודנטים והסטודנטיות תלמידות תיכון במטרה לחשוף בפניהן אפשרויות קריירה ולהביא לשינוי עמדותיהן.