המנהל האקדמי אחראי על התכנון האקדמי ברמה השנתית והסמסטריאלית. המנהל האקדמי מנחה, מבקר ועוקב אחר פעילות המחלקות והיחידות האקדמיות.

עוד באחריות המנהל: הליכי הטיפול האדמינסטרטיביים בסטודנטים הנרשמים ללימודים, המבקשים חופשה/הפסקת לימודים, הנרשמים לקורסים (ייעוץ) והמסיימים לימודיהם.

בכפוף למנהל האקדמי פועלים מדור רישום, מדור מנהל סטודנטים, מדור בחינות ומערכת שעות, ומרכז המידע בשני הקמפוסים.

סגל המנהל 


עוזר נשיא
וראש המנהל האקדמי
ד"ר אבשלום דנוך
205א ספרא (30)
08-6475720
avshalomd@sce.ac.il
מרכזת תחום
מזכירות אקדמית
גב' רונית אליאסי
205 ספרא (30)
08-6475723
ronite@sce.ac.il
 
פקס:  08-6475607