פתחפתח
רוצה לדעת עוד?מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם
*יש להזין שדות חובה

מקורות מימון

קרנות מחקר
קרנות מחקר חיצוניות ומשרדי ממשלה הם ארגונים בארץ ובעולם שמטרתם לממן פעילות מחקר, בהתאם לצורכי ומטרות הארגון. חלק מהקרנות הם גופים או  מוסדות משפטיים עצמאיים שאין להם כוונות רווח (מלכ"ר) וחלק אחר הם משרדי הממשלה.

משרד החינוך
תפקידי המדען הראשי במשרד החינוך מתחלקים לשני תחומים עיקריים:
תחום ראשון הוא עיצוב מדיניות המחקר, הכולל ייצוג  האינטרסים התקציביים של המדע והמחקר, קביעת קריטריונים להקצאת משאבי מחקר, קביעת עדיפויות מחקר בתחומי חינוך שונים, יצירת מסגרות ונהלים המתאימים לביצוע יעיל של המחקרים ולהפצת ממצאיהם וליצירת שיתופי פעולה מחקריים עם גופים ממשלתיים, חוץ-משרדיים ובינלאומיים.

תחום שני הוא שילוב ידע ומדע בשירות המדיניות, הכולל בתוכו: סיוע בקביעת מדיניות ובקבלת החלטות על בסיס ידע מדעי.

איתור בעיות אשר לצורך טיפולן ראוי להסתייע בידע מדעי וקביעת המדיניות בנוגע לפעולות ההערכה של מדיניות המשרד ותכניותיו.

למידע נוסף על תכניות הקרן לחץ כאן

משרד הכלכלה והתעשייה
לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ממונה על ביצוע המדיניות הממשלתית לתמיכה במו"פ תעשייתי.

מטרת המדען הראשי היא לפתח את הטכנולוגיה בישראל כאמצעי לעידוד יזמות טכנולוגיות, מיצוי הפוטנציאל המדעי, הגברת בסיס הידע של התעשייה במדינת ישראל, עידוד מו"פ בעל ערך מוסף גבוה ועידוד שת"פ במו"פ הן ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית.

בלשכת המדען הראשי מגוון תוכניות סיוע שפועלות על בסיס תקציב שנתי, ולהלן סוגי תכניות הסיוע:

תכנית מגנ"ט
תכנית המגנ"ט היא תכנית מו"פ גנרי טכנולוגי לתעשייה הישראלית. ייחודה הוא בהיותה מכשיר לניצול יעיל ומכוון של המשאבים הלאומיים  המוקצים למחקר ולפיתוח התעשייתי.

יתרון זה מושג באמצעות יצירת שיתוף פעולה אמיתי  בין  חברות תעשייתיות לבין מוסדות מחקר, במו"פ של טכנולוגיות טרום-תחרותיות ובהטמעתן.

במסלול המרכזי פועלים הגופים מהתעשייה והאקדמיה תוך שיתוף פעולה.

התכנית נשענת על פיתוח מרכיבי הידע הדרוש  לכל אחד מהשותפים, וכן על ניצול הידע המשותף לשם פיתוח מוצרים בעתיד .

למידע נוסף לחץ כאן

תכנית מגנטון
ייעודה הוא עידוד וסיוע בהעברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה תוך ביצוע שיתוף פעולה דואלי בין תעשייה אחת  וקבוצת מחקר אחת מהאקדמיה.
מידע נוסף לחץ כאן

תכנית נופר
מסלול הממוקד בתחומי הביוטכנולוגיה והננו-טכנולוגיה בלבד. ייעודו הוא עידוד מיצוי הפוטנציאל  היישומי של המחקר האקדמי לתועלת התעשייה בישראל.
למידע נוסף לחץ כאן

בכל הפעילויות של משרד הכלכלה והתעשייה מופעל העיקרון של שותפות בסיכון בצד השותפות במימון. אין דרישה להחזר תמלוגים ממכירות עתידיות, אבל יש ציפייה למיצוי היכולות המפותחות בארץ .

משרד הבריאות
מטרת המשרד היא לתמוך ולקדם את המחקר הרפואי בארץ. לשכת המדען הראשי של משרד הבריאות מעניקה מענקים למחקר, לסקרי היתכנות ומלגות השתלמות.

במענה ל"קול קורא" המתפרסם באתר  יתקבלו לשיפוט והערכה בקשות למימון מחקרים בעלי מאפיינים קליניים, מחקרים שלהם זיקה למחלות ולבריאות וכאלה המתייחסים להבנת האטיולוגיה, המהלך ודרכי הטיפול במחלות.

למידע נוסף על תכניות משרד הבריאות לחץ כאן

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה אמון על מחקרים ותוכניות מדעיות, מלגות  וקרנות מחקר כולל הוראות להגשת בקשות למלגות ולקרנות, מידע על מחקר ופיתוח במשרדי הממשלה ומידע חשוב נוסף למדענים וחוקרים .
למידע נוסף על תכניות המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן

ISF הקרן הלאומית למדע
הקרן הלאומית למדע, היא הגוף המרכזי כיום התומך במחקר הבסיסי במדינת ישראל.
מענקי המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותי, על פי מדדי מצוינות מדעית. הקרן מפעילה
מערך שיפוט והערכה בין-לאומיים הייחודיים לה הכוללים יותר מ- 10,000 מדענים מובילים בארץ ובעולם.
פעילות הקרן מקיפה את התחומים: מדעים מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה ומדעי
הרוח והחברה. מקבלי המענקים הם חוקרים באוניברסיטאות, במכוני המחקר, במוסדות להשכלה
גבוהה אחרים ובבתי החולים.
למידע נוסף על תכניות הקרן לחץ כאן

ISERD  
המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי , היא התוכנית הגדולה ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי. ישראל משתתפת בתוכנית זו במעמד של שותפה נלווית ונהנית מכל הזכויות של המדינות החברות בתוכנית. השתתפותה פותחת בפני גופים ישראלים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה. המינהלת מסייעת בניהול אדמיניסטרטיבי שוטף בעת ביצוע המחקר. ISERD הוקמה על ידי ממשלת ישראל ומופעלת על ידי משרדים ממשלתיים מרובים כגון: משרד התמ"ת, משרד המדע התרבות והספורט, הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, משרד האוצר ומשרד החוץ ובכך מקדמת את השתתפותם של גופים ישראלים בתוכנית המסגרת.

למידע נוסף על תכניות המסגרת לחץ כאן

FP7 - האיחוד האירופי
תוכנית המסגרת השביעית היא הכלי העיקרי של האיחוד האירופאי למימון מחקר  ופיתוח .  התכנית נמשכת 7 שנים והחלה בינואר 2007, עם תקציב של כ 50 ביליארד  יורו. התוכנית מציעה מגוון רחב של הזדמנויות מימון:
לחוקרים מתחילים או למנוסים, מחקר שיתופי או יחידני, שיתופי פעולה עם התעשייה ועוד.
במהלך כל תקופת פעילות תוכנית המסגרת מוצגים קולות קוראים חדשים להגשה.

למידע נוסף על תוכנית המסגרת FP7 לחץ כאן