מקורות מימון

קרנות מחקר חיצוניות

קרנות מחקר חיצוניות הן ארגונים בארץ ובעולם שמטרתם מימון פעילות מחקרית באקדמיה, בהתאם לתקציבי וצרכי הארגון.

להלן רשימת הקרנות והתכניות הנוגעות ביותר לתחומי המחקר במכללה:

רשות החדשנות (לשעבר משרד הכלכלה)

רשות החדשנות מאגדת בתוכה מספר תכניות מו"פ המיועדות בעיקר להבאת המחקר משלב תיאורטי לשלב יישומי. רוב התכניות פועלות על בסיס שנתי ולהן מועדי הגשה קבועים.

תכנית קמי"ן – קידום מחקר יישומי באקדמיה: התכנית מעודדת ביצוע מחקר יישומי באקדמיה והבאתו לשלב התעניינות של גורמים עסקיים עד לחתימת הסכם מסחור עם מוסד המחקר. לתכנית שני מועדי הגשה שנתיים קבועים – 22/3; 22/9. התכנית מממנת עד ל-85% התקציב המחקר המוצע.

לרשות החדשנות עוד שני מסלולים הרלבנטיים לתחומי המחקר במכללה – תכנית מגנ"ט ותכנית נופר. לאתר רשות החדשנות לחצו כאן

 

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

המשרד מפרסם בכל שנה מספר קולות קוראים בתחום ההנדסה על מנת  להשתמש בידע מחקרי ובפיתוחים ממדעי הטבע, מדעים מדויקים ומדעי החברה (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מחשבים, כלכלה ועוד) לטובת פיתוח ושיפור של מכשירים, מבנים ותהליכים, לרווחת האדם.

אחת מתכניות הדגל של המשרד היא התכנית למדע יישומי והנדסי (מי"ה), המעניקה תקצוב להצעות מחקר בתחום ההנדסה. בתכנית זו זכו לאורך השנים מספר חוקרים מהמכללה. למשרד תכניות נוספות המיודעות לתקצוב מחקר תיאורטי ויישומי כאחד. לאתר משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל לחצו כאן

משרדי ממשלה נוספים מפרסמים קולות קוראים ומכרזים התאם לצרכים ולתקציב (למשל, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד התחבורה ועוד).

 

הקרן הלאומית למדע (ISF)

הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי התומך במחקר פורץ דרך בישראל, על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ובמגוון ערוצי תמיכה. לקרן מסלול מחקר בסיסי ותכניות משותפות עם חוקרים מחו"ל (ישראל-הודו, ישראל-יפן, ישראל-סינגפור ועוד). מעניק המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותי, על פי מדדי מצוינות מדעית. לאתר הקרן הלאומית למדע (ISF) לחצו כאן

 

BSF – The United States –Israel Binational Science Foundation

מטרת הקרן היא לקדם יחסי מחקר בין ארה"ב לישראל באמצעות תמיכה במחקרים משותפים לחוקרים משתי הארצות. לקרן מספר תכניות לתמיכה במחקר משותף ומועדי הגשה קבועים (אמצע נובמבר בכל שנה). לאתר BSF לחצו כאן

 

GIF – German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development

מטרת הקרן היא לעודד ולתמוך במחקר בסיסי ויישומי בכל התחומים, על מנת לחזק את התפתחות המחקר לתועלת שתי הארצות. לקרן שתי תכניות תמיכה עיקריות – תמיכה במחקר משותף בין חוקרים , ותכנית לעידוד יצירת קשרים מחקריים משותפים בין חוקרים צעירים. לתכנית מועדי הגשה קבועים (ספטמבר-אוקטובר בכל שנה). לאתר GIF לחצו כאן

 

המנהלת הישראלית למו"פ האירופי (ISERD)

המנהלת הישראלית למו"פ האירופי היא גוף בין משרדי שהוקם ע"י משרד הכלכלה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה ומשרדי האוצר והחוץ.  ISERD מקדמת השתתפות ושיתופי פעולה של גופים ישראלים בתוכניות מחקר ופיתוח באירופה, פועלת במוסדות השונים של תכניות המו"פ באירופה, מסייעת באיתור שותפים בארץ ובאירופה ומדריכה בנוגע להצעות מחקר ומעקב אחרי הטיפול בהן.

תכניות המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי הן התכניות הגדולות ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי, ומהוות גורם מימון מרכזי של ה-  European Research Area - המרחב האירופי למחקר - ERA. כל תכנית מסגרת מתקיימת במשך מספר שנים, התכנית הנוכחית היא הורייזן 2020 (Horizon 2020).

התכנית מעניקה מימון ליצירת קונסורציום בני כמה שותפים, לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר, ארגונים ציבוריים ופרטיים.

מטרת השתתפות ישראל בתכנית היא לפתוח בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ולהרחיב את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה. השתתפות מדינת ישראל בתכנית מנוהלת ע"י ISERD – הגוף הממלכתי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב- ISERD .ERA הוקמה על ידי ממשלת ישראל פועלת מלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והמדען הראשי משמש יו"ר ועדת ההיגוי שלה. ב-ISERD שותפים גם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ות"ת, משרד החוץ ומשרד האוצר.

 

קרנות נוספות

הקרן לחקר הסרטן בישראל

רשות המים

המוסד לביטוח לאומי

 

חלק מקרנות המחקר מוכרות ע"י הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) וזכיה בהן מאפשרת לחוקר לבקש תוספת תשלום למשכורתו. מצ"ב רשימת הקרנות המוכרות ע"י ות"ת:

הקרן הלאומית למדע – (Israel Science Foundation (ISF

קרנות המדען הראשי של משרד המדע והטכנולוגיה – (Ministry of Science (MOSTׂ

הקרן הדו לאומית ארה"ב–ישראל למדע -
(The United States-Israel Binational Science Foundation (BSF

הקרן הדו לאומית ישראל–ארה"ב למחקר חקלאי -
(The Binational Agriculture Research and Development Fund (BARD

הקרן הדו לאומית גרמניה-ישראל למחקר – The German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF

האיחוד האירופי – באמצעות המנהלת הישראלית לתכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי –
(The Israel-Europe R&D Directorate for the EU Framework Program (ISERD

המכונים הלאומיים לבריאות של ארה"ב – (The National Institues of Health (NIH

תכנית גרמניה/ישראל לשיתוף פעולה בנושאים בעלי אוריינטציה עתידית –
(Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP

קרנות המדען הראשי של משרד הבריאות – (Ministry of Health (MOH

הקרן הגרמנית למדע – (Deutsche Forschungsemeinscaft (DFG

הקרן לחקר סרטן בישראל – (The Israel Cancer Research Foundation (ICRF

הקרן לקידום מדעי האדם – (Human Frontier Sceintific Program (HFSP

 

למאמרים נוספים בנושא כלים למחקר:

נהלים והנחיות למחקר