השפעת הפרעות – רעש, שמתרחשות בחלונית המרצה בעת הרצאה מקוונת בזום, על הבנת החומר הנלמד ועל התפיסות של הסטודנטים את הלמידה

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול בקמפוס אשדוד פתחה ענף סטודנטים באגודת IEOM (Industrial Engineering and Operations Management) (https://ieomsociety.org/ieom/). הסטודנטית אדווה אפשטיין מתואר 2, ביצעה פרויקט גמר מחקרי שהוצג וזכה במקום ה - 3 בכנס של האגודה בשנת 2023. מנחות המחקר ד"ר עדי כץ וד"ר שגית קדם –ימיני ממכללת ספיר. הגב' יאנה סופיה תמכה בכל האספקטים של הרצת הניסוי בעזרת מכשיר מעקב העיניים (eye tracker).

Epstein, A., Kedem-Yemini, S., Katz, A. 2023 Examining the Influence of Interruptions in Online Learning on Student's Perceptions and Comprehension, the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, IEOM Society International, Manila, Philippines, March 7-9, Online Streaming

מטרת המחקר הייתה לבחון את האופן שבו משפיעות הפרעות-רקע שמתרחשות בחלונית המרצה בעת הרצאה מקוונת בזום, על הבנת החומר הנלמד ועל התפיסות של הסטודנטים את הלמידה. בניסוי השתתפו 45 נבדקים אשר צפו בנפרד בהרצאה מוקלטת בנושא "כריית תהליכים" (process mining). כל נבדק הוקצה באופן רנדומלי לאחת משתי קבוצות הניסוי – באחת הצפייה הייתה בהרצאה עם הפרעות רקע, ובשנייה צפו בהרצאה ללא הפרעות. במהלך הצפייה בהרצאה, תועדו בעזרת מכשיר מעקב-עיניים (eye tracker) תנועות העיניים של המשתתפים ונאספו נתוני-עתק (big data) מהמכשיר עבור כל נבדק. בנוסף לנתוני המכשיר, לאחר הצפייה בהרצאה התבקשו הנבדקים להשיב על שני שאלונים: שאלון ידע שבחן t, הבנתם בחומר שנלמד בהרצאה, ושאלון שמדד תפיסות שונות של החוויה הסובייקטיבית של כל משתתף (את הלמידה, הנושא, המרצה, המצגת, וכו'). בין תוצאות המחקר, נמצא שסטודנטים שצפו בהרצאה ללא הפרעות הפגינו הבנה טובה יותר של התכנים שבמהלך העברתם בהרצאה התרחשו הפרעות בהשוואה לסטודנטים שצפו באותה הרצאה עם הפרעות. בנוסף, נמצא שסטודנטים שצפו בהרצאה ללא הפרעות היו בעלי תפיסות סובייקטיביות יותר חיוביות (כלפי הנושא הנלמד, אופן העברתו, המרצה ועוד) בהשוואה לאלו שצפו.

 


אדווה אפשטיין מציגה את המחקר ומדגימה את הוויזואליזציה שמייצר מכשיר מעקב העיניים עבור משתתף בניסוי​

 


אדווה אפשטיין - זכייה במקום השלישי בתחרות מאמרים מצטיינים​ בכנס IEOM 2023 בפיליפינים​