מי זכאי?
סטודנטיות וסטודנטים אשר בן/בת זוגם מגויס למילואים או שייך לכוחות הביטחון (זוגות נשואים או הורים לילדים משותפים מעל גיל 13).

מה עליי לצרף?
ת"ז עם ספח/תעודת נישואין + מגויסי מילואים: אישור מילואים פעיל של בן/בת הזוג; כוחות הביטחון: אישור רשמי שיכלול תקופת פעילות.

מהן ההטבות שלי?

הטבות כלכליות

הרחבת מערך המלגות במכללה
לפרטים והגשה לחצו כאן: מדור מלגות דיקנאט

הטבות אקדמיות

 • יונגשו לסטודנטים הרצאות מוקלטות במרבית הקורסים משנים קודמות.
 • זכאות לגשת לשני מועדי בחינה מתוך שלושה מועדים אפשריים בכל הקורסים שאליהם רשומים בסמסטר א' תשפ"ד. תהיה אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה שנבחרו.
 • זכאות להארכת זמן של 25% בבחינות סמסטר א' תשפ"ד (ממשך הבחינה המקורי).
  * סטודנטים אשר זכאים לתוספת זמן על רקע אחר, לא יהיו זכאים לתוספת זמן נוספת.
 • זכאות לבחירת ציון "עובר" מילולי בשני קורסים לבחירת הסטודנט/ית בסמסטר א' תשפ"ד, ובתנאי שקיבל/ה בהם ציון 56 ומעלה (למעט קורסי רשם המהנדסים). אופן ההגשה: פנייה למנהל הסטודנטים ע"י הגשת בקשת סטודנט בפורטל.

סיוע לימודי ורגשי

 • זכאות לשעות תגבור ותרגול אישיות וקבוצתיות במהלך שנה"ל תשפ"ד
  אופן ההגשה: פנייה לרכזות סיוע לימודי בדיקנאט הסטודנטים ומילוי טופס בקשה לתגבור קבוצתי / טופס בקשה לתגבור אישי.
  קמפוס באר שבע: גב' חיה קדוש hayak@sce.ac.il
  קמפוס אשדוד: גב' נדס אונטרויב hadasun@sce.ac.il
 • ליווי ותמיכה רגשית במהלך שנה"ל תשפ"ד על ידי מטפלים וגורמי מקצוע
  אופן ההגשה: פניה במייל לראש מרכז תמיכה בדיקנאט הסטודנטים
  קמפוס באר שבע: גב' יעל ברק yaelba@sce.ac.il
  קמפוס אשדוד: גב' לילך מדר lilachma@sce.ac.il
 • סדנאות תמיכה לחוסן נפשי והסתגלות ללמידה - יתקיימו במסגרת תוכנית הסדנאות השנתית של מרכז התמיכה בדיקנאט הסטודנטים. ניתן לעקוב באתר אחר הפרסומים וההודעות: מידע על פעילויות מרכז התמיכה לסטודנט