מי זכאי?
סטודנטיות וסטודנטים מגויסי מילואים החל מ-7.10.23 ולמשך עשרה ימים לפחות.

מה עליי לצרף?
אישור שירות מילואים פעיל.

מהן ההטבות שלי?
*הטבות אלה הן בנוסף לזכויות הקיימות לפי "כללי זכויות סטודנט המשרת במילואים". ראו בידיעון, עמוד 50.

לרשימת רכזי המילואים במחלקות - לחצו כאן.

הטבות כלכליות

הטבות אקדמיות

 • בכל מחלקה ימונה חבר סגל שישמש כרכז מילואים מחלקתי לצורך הכוונה וסיוע בהשלמת החומר הלימודי.
 • יונגשו לסטודנטים הרצאות מוקלטות במרבית הקורסים משנים קודמות.
 • זכאות לגשת לשני מועדי בחינה מתוך שלושה מועדים אפשריים בכל הקורסים שאליהם רשומים בסמסטר א' תשפ"ד. תהיה אפשרות לבחור את הציון הגבוה מבין שני מועדי הבחינה שנבחרו.
 • זכאות להארכת זמן של 25% בבחינות סמסטר א' תשפ"ד (ממשך הבחינה המקורי)
  * סטודנטים אשר זכאים לתוספת זמן על רקע אחר, לא יהיו זכאים לתוספת זמן נוספת.
 • זכאות לבחירת ציון "עובר" מילולי במספר קורסים לבחירת הסטודנט/ית בסמסטר א' תשפ"ד, ובתנאי שקיבל/ה בהם ציון 56 ומעלה (למעט קורסי רשם המהנדסים).
  בין 21-10 ימי מילואים - זכאות ל-2 קורסים
  מעל 21 ימי מילואים - זכאות ל-4 קורסים
 • זכאות לפטור (אקדמי בלבד) מנק"ז בגין שירות מילואים:
   - בהיקף של 2 נק"ז בגין קורס כללי, בהתאם לנוהל המילואים הרגיל.
   - מעל 21 ימי מילואים - זכאות לקבלת פטור מקורס בחירה בהיקף של עד 4 נק"ז נוספים.

אופן ההגשה: פנייה למנהל הסטודנטים בלבד, על ידי הגשת בקשת סטודנט בפורטל, בצירוף אישור מילואים פעיל.

סיוע לימודי ורגשי

 • זכאות לשעות תגבור ותרגול אישיות וקבוצתיות במהלך שנה"ל תשפ"ד
  אופן ההגשה: פנייה לרכזות סיוע לימודי בדיקנאט הסטודנטים ומילוי טופס בקשה לתגבור קבוצתי / טופס בקשה לתגבור אישי.
  קמפוס באר שבע: גב' חיה קדוש hayak@sce.ac.il
  קמפוס אשדוד: גב' מירב שגיב עמיתי meravs@sce.ac.il
 • ליווי ותמיכה רגשית במהלך שנה"ל תשפ"ד על ידי מטפלים וגורמי מקצוע
  אופן ההגשה: פנייה במייל לראש מרכז תמיכה בדיקנאט הסטודנטים
  קמפוס באר שבע: גב' יעל ברק yaelba@sce.ac.il
  קמפוס אשדוד: גב' לילך מדר lilachma@sce.ac.il
 • סדנאות תמיכה לחוסן נפשי והסתגלות ללמידה - יתקיימו במסגרת תוכנית הסדנאות השנתית של מרכז התמיכה בדיקנאט הסטודנטים.
  ניתן לעקוב באתר אחר הפרסומים וההודעות: מידע על פעילויות מרכז התמיכה לסטודנט