השאלת ספרים

הסרטון לפנינו מציג את נושא השאלת הספרים בספריות המכללה: אופן ההשאלה, מי רשאי להשאיל ולכמה זמן.