החזרת ספרים

הסרטום לפנינו מציג את אופן החזרת ספרים מושאלים לספריות המכללה.