מר שי שלמה

מר שי שלמה

Mr. Shlomo is a veteran lecturer (over 10 years) in mathematics, in the pre-academic preparatory program. He is an outstanding lecturer in 2013

In recent years, he has taught several courses in the Mathematics Unit (linear algebra, differential equations, calculus). Occasionally, he taught (at the same time) at the Technological College

פרופיל

מכינה קדם-אקדמית
מורה משנה ב'
באר שבע
חדר

ב"ש

404ג בניין ד' (60)