מר עמנואל יאיר

מר עמנואל יאיר

פרופיל

הנדסת מכונות
מורה
אשדוד
דוא

טלפון

אשדוד

08-8519357

השכלה

2000-2004  M.Sc. in Mechanical Engineering, The Ben Gurion University of Beer   

                   Sheva Israel. Dissertation title: Thermal Analysis for an Electronic Box in a

                   Steady State Condition. Adviser: Prof. Gabi Ben-dor.

1973-1977  B.Sc. in Mechanical Engineering, The Ben Gurion University of Beer   

                   Sheva Israel.

קורסים

Mechanics of solids.
Design of machine elements.
Theory of machines.
Design and product development.