לשכת הנשיא

נשיא המכללה הינו בעל הסמכות האקדמית והמנהלית העליונה, בכפוף לתקנון ולהחלטות חבר הנאמנים, הוועד המנהל והמועצה האקדמית שלה.

הנשיא יוזם ומוביל תוכניות לקידום המכללה ופיתוחה. בתוך כך, מרכז הנשיא את הפעילות למימון תקצוב המכללה וגיוס אמצעים עבורה. 

כמו כן מייצג הנשיא את המכללה בפני גורמים חיצוניים בארץ ובעולם, ומנהל את הטקסים הרשמיים של המכללה.

בראש המכללה עומד פרופ' יהודה חדד, המכהן כנשיא.

 

קמפוס ב"ש

 

נשיא המכללה
פרופ' יהודה חדד      
309 שמעון (20)
08-6475605
[email protected]

ראשת לשכה
גב' הילה מהרבני      
309 שמעון (20)
08-6475606
[email protected]

רכזת קשרים בינלאומיים
גב' סוניה ליבמן
325 שמעון (20)
08-6475221
[email protected]

פקס: 08-6475608