הגנה על מערכות המידע - שימוש בתוכנה לא חוקית

  • כיום ניתן להוריד מהאינטרנט תוכנות רבות ללא רישיון. הורדה עשויה לגרום נזק רב למכללה הן בהיבט של אבטחת מידע והן בהיבט המשפטי.
  • לתשומת ליבכם, גם תוכנה בעלת רישיון שנקנתה על ידכם לשימוש ביתי אינה מותרת לשימוש במערכות המכללה, מאחר שמדובר ברישיונות מסוג שונה.
  • המכללה, האמצעות מערכות מידע, מבצעת רכש והתקנה של כל התוכנות הנדרשות לצורך העבודה היומיומית השוטפת ולכן אין צורך בהורדת תוכנות מהאינטרנט.

שימוש בתוכנה לא חוקית חושפת הם את העובד והן את המכללה בפני תביעות

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בהקפדה על כללי שימוש נאותים אשר יבטיחו שימוש בטוח לכלל המשתמשים. בכל מקרה של ספק, אנא אל תהססו ותפנו לנציג תמיכה של מערכות מידע.