קמפוס באר-שבע

מר מאיר קטורזה
מנהל מערכות מידע
200ד איינשטיין (40)
08-6475626
[email protected]

גב' פנינה ביתן
רמ"ד תמיכה ורכש מחשובי
200ה איינשטיין (40)
08-6475711
[email protected]

גב' תפארת נבון
אחראית תחום תוכנה ויישומים
200א איינשטיין (40)
08-4756890
[email protected]

מר שי אפוטקר
מנהל רשת
170 שמעון (20)
08-6475893
[email protected]

מר דני טולדנו
מנתח אבטחת מידע
200ו איינשטיין (40)
08-6475820
[email protected]

מר אליהו רפאל
ראש צוות טכנאים
103א שמעון (20)
08-6475618
[email protected]

מרכז תמיכה
200ו איינשטיין (40)
08-6475860
[email protected]

מר איתמר ג'ורג
מרכז תמיכה
200ו איינשטיין (40)
08-6475860
[email protected]

מר יקי אנגל
מרכז תמיכה
200ו איינשטיין (40)
08-6475860
[email protected]

גב' אירינה קוצ'טוב
מרכז תמיכה
200ו איינשטיין (40)
08-6475860
[email protected]

מר ערן סבח
מנהל תשתיות מחשוב
170 שמעון (20)
08-6475879
[email protected]

טכנאים
א'S111
08-6475668

 

קמפוס אשדוד

מר מאיר קטורזה
מנהל מערכות מידע
217
08-6475626
[email protected]

גב' אלינה רוזנוב
מנהלת רשת – אשדוד
142
08-8915306
[email protected]

מר איתמר ג'ורג
מרכז תמיכה
08-6475860
[email protected]

טכנאים בני ברית
140
08-8519348

טכנאים ז'בוטינסקי
143
08-8519398