משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש הינו תהליך קבלת החלטות בתחומים השונים הקשורים לגיוסו, מיונו, הכשרתו ופיתוחו של המשאב האנושי בארגון. זאת מתוך הכרה שטיפוח הפרט תורם לתפקודו המיטבי בארגון ומשפר בתורו את היעילות הכלל ארגונית.

אגף משאבי אנוש של SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, פועל לאור האמור לעיל ואחראי על התחומים הבאים:

גיוס עובדים ומיונם: איתור צרכי גיוס, מיון המועמדים בהתאם לתיאור העיסוק ואיתור המועמד האידיאלי.

קליטת עובדים חדשים: סגל מנהלי וסגל אקדמי

הדרכה: איתור צרכי הדרכה של עובדי המכללה ומתן מענה בהעברת הדרכות ו/או התקשרות עם מדריכים חיצוניים , ריכוז ועדת השתלמויות

הערכת עובדים: שיפור ביצועי העובד, שיפור התקשורת הפנים-ארגונית

ניהול המשאב האנושי בארגון: קידום עובדים וניודם, קידומי שכר, עדכוני העסקה, סיום העסקה ופרישה

רווחה: ארגון פעילויות בתחומי תרבות ורווחה, בשיתוף פעולה עם ועד עובדי המכללה

האגף שותף לגיבוש החשיבה האסטרטגית, במשותף עם הנהלת המכללה, אודות עיצוב מדיניות משאבי אנוש ופועלת להשגת יעדי הארגון ולניהול מוצלח של המשאב האנושי. האגף שואף למימוש היכולת האישית, המקצועית והאירגונית של כל עובד ועובדת ולהגברת שביעות רצונם של חברי סגל המכללה.