קמפוס באר שבע

קמפוס אשדוד

רמ"ד חשבונות סטודנטים
גב' מירי משה
509א בניין ד' (60)
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים
גב' מרינה בלכמן
08-8519004
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים
גב' אורית מורגנשטרן
509 בניין ד' (60)
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים
גב' גלי גליק
509 בניין ד' (60)
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים
גב' כרמית אזולאי
08-8519376
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים
גב' חמוטל הלוי
08-8519003
[email protected]

טלפון: 08-6475699
פקס: 08-6475744

פקס: 08-8519072

שעות קבלה:

ימים א', ג': 8:30-12:30, 15:30-17:30
ימים ב', ד': 9:30-12:30, 13:30-15:00
יום ה': 8:30-12:30

שעות קבלה:

ימים א', ג': 8:30-12:30, 15:30-17:30
ימים ב', ד': 9:30-12:30, 13:30-15:00
יום ה': 8:30-12:30