חשבונות סטודנטים

מדור חשבונות סטודנטים ממונה על גביית שכר לימוד, תשלום קורסים אישיים ותשלומים נלווים בקמפוסים באר שבע ואשדוד, הן בגין לימודי הנדסה והן עבור המכינה קדם אקדמית.

חיוב שכר הלימוד מתבצע על פי נקודות הזכות שנרשמות במערכת, בתוספת דמי שמירה וסל רווחה.
פריסת שכר לימוד לתשלומים מתבצעת באמצעות הוראת קבע במועדים המפורסמים בדף תעריפון, המופיע בלוחות המודעות ובאינטרנט.

סטודנט המעוניין להסדיר תשלומיו בדרך אחרת יפנה למשרדי המדור ויבחר באחת מהאפשרויות הבאות: 
- המחאה
- כרטיס אשראי, ניתן לביצוע טלפוני או במכלול -נט.
- שובר תשלום בבנק.
- דחיית תשלום (דרך דיקנאט הסטודנטים).
- משיכה מהפיקדון הצבאי (לזכאים).
- מזומן.

אישורי עלות שכר לימוד ניתן להנפיק במכלול-נט.

שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד הנגבה באוניברסיטאות בישראל. SCE היא מכללה ציבורית המתוקצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, וגובה שכר הלימוד בה נקבע בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד (ועדת מלץ). 

תיקון מס' 12 לחוק קליטת חיילים משוחררים (חיילים שהשתחררו מאז ינואר 2010) קובע, כי סטודנטים הלומדים במכללות אקדמיות הממוקמות באזורי סיוע (פריפריה) זכאים להשתתפות המדינה בשכר הלימוד של שנה אקדמית (לנוסח החוק לחץ כאן).

תקנות החוק מגדירות, כי סטודנטים מ-SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון הלומדים בקמפוס באר שבע זכאים למימון שנה אקדמית אחת. הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' נקבעת ע"י הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה.

החוק קובע, כי הזכאים שיקבלו ההטבה ולא יסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בתוך חמש שנים מיום שהחלו, יידרשו להחזיר את כספי הסיוע.

 

למאמרים נוספים בנושא סטודנטים:

מידע כלליאגודת הסטודנטיםמנהל הסטודנטים • מערכות מידעהמרכז ליזמות וחדשנותקמפוס ירוקיחידות מקצועיות