מלגות לסטודנטים במחלקה להנדסת בניין - להגשה עד 11.11.19

קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה תעניק מלגות לסטודנטים הלומדים במחלקה להנדסת בנין הזקוקים לסיוע כלכלי.

תהליך הגשת הבקשה:

טופס להגשת מועמדות ניתן להוריד כאן ולהגיש לדיקנאט הסטודנטים עד התאריך 11.11.19.

הנכם מתבקשים למלא את הטופס בדייקנות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם להנחיות כאן.

את הבקשות יש להגיש לדיקנאט הסטודנטים:
קמפוס ב"ש - גב' אלבינה ריידר, רכזת מלגות והלוואות לסטודנטים.
קמפוס אשדוד - גב' שרון שנהב, אחראית סיוע כלכלי.