מלגת נעמ"ת לסטודנטיות - הרשמה עד 31.12.21

המלגה מיועדת לסטודנטיות לתואר ראשון (החל משנה ב’ ללימודים) ושני.

גובה המלגה: 2,000 שקל.

תינתן עדיפות לסטודנטיות הלומדות לתואר שני. בקשות למלגה רשאיות להגיש סטודנטיות חברות נעמת / ההסתדרות בלבד, לאחר שירות צבאי מלא / שירות לאומי או אזרחי.

להגשת הבקשה באתר נעמ"ת

תאריך אחרון להרשמה: 31.12.2021