מלגות מושל - הרשמה לשנה"ל תש"ף עד 7.8.19

נמשכת ההרשמה למלגות "מושל" לשנה"ל תש"ף, המסייעת לסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר ושואפים לשנות את חייהם באמצעות לימודים אקדמיים.

המלגה על סך 30,000 שקל לשנה למשך 4 שנות לימוד.

הקריטריונים להגשת מועמדות למלגה:

  • מועמדים ללימודי שנה א' בשנה"ל תש"ף וסטודנטים שהחלו ללמוד בסמסטר אביב בשנה"ל תשע"ט
  • צורך חברתי-כלכלי

טופס בקשה למלגה כללית יש להוריד כאן, ולהגיש בתיבת הדיקנאט - נא ציינו על גבי הטופס "מלגת מושל".

התאריך האחרון להגשה: 07.08.2019.