תוכנית "מרום" לסטודנטים יוצאי אתיופיה בשנה א'

תוכנית "מרום" לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים בשנה א'

מלגה בגובה 10,000 שקל לשנה על סמך מצב סוציו-אקונומי.

הרישום למלגה מתבצע באמצעות אתר פר"ח.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקנאט הסטודנטים.