מלגות קרן מכבים לסטודנטים יוצאי איראן ולסטודנטים יוצאי אתיופיה - הרשמה עד 20.3.23

נפתחה ההרשמה למלגות קרן מכבים של יוצאי איראן לסטודנטים יוצאי איראן ולסטודנטים יוצאי אתיופיה.

קרן מכבים מעניקה מלגות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון ותואר שני בעלי זיקה לאיראן ולסטודנטים יוצאי העדה האתיופית.

ניתן להגיש בקשה למספר סוגי מלגות:

  • מלגות לסטודנטים/ות יוצאי איראן לתואר הראשון
  • מלגות לסטודנטים/ות יוצאי איראן לתואר השני במסלול עיוני או מחקרי
  • מלגות לסטודנטים/ות מצטיינים יוצאי איראן
  • מלגות לסטודנטים/ות יוצאי איראן לתואר השלישי (דוקטורט)
  • מלגות לסטודנטים/ות יוצאי אתיופיה.

פירוט על סוגי המלגות, התנאים להגשתן ואופן ההגשה מצוינים באתר הקרן.

מועד אחרון להרשמה: 20.03.2023.